مرکز آموزش فنی و حرفه ای اشکذر بصورت رایگان برگزار می کند

مرکز آموزش فنی و حرفه ای اشکذر بصورت رایگان برگزار می کند

چهارشنبه 22 مرداد 1399 و ساعت 06:23:35 49

مرکز آموزش فنی و حرفه ای اشکذر بصورت رایگان برگزار می کند\r\nنام دوره : بافنده شبه قالی -فرشینه-\r\nشرایط ثبت نام : حداقل سن 15 سال\r\nشروع دوره : 18/05/1399 پایان دوره : 22/06/1399\r\nآخرین مهلت ثبت نام : 28/05/1399\r\nتلفن تماس : 03532727181

مرکز آموزش فنی و حرفه ای اشکذر بصورت رایگان برگزار می کند

نام دوره : بافنده شبه قالی (فرشینه)

شرایط ثبت نام : حداقل سن 15 سال

شروع دوره : 18/05/1399

پایان دوره : 22/06/1399

آخرین مهلت ثبت نام : 28/05/1399

آدرس : اشکذر فیروزآباد- خ شهید میرباقری- کوچه شهید کلانتری

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر

تلفن تماس : 03532727181