دیدار مدیرکل آموزش  فنی و حرفه ای استان با اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری اشکذر

دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری اشکذر

دوشنبه 20 مرداد 1399 و ساعت 03:08:10 36

به گزارش روابط عمومی مرکز فنی و حرفه ای اشکذر، \امیر سعید مصباح\ مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همراه با \جلال میرجلیلی\ رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر با حضور در شهرداری اشکذر با اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهردار

به گزارش روابط عمومی مرکز فنی و حرفه ای اشکذر، "امیر سعید مصباح" مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همراه با "جلال میرجلیلی" رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر با حضور در شهرداری اشکذر با اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه ضمن بحث و گفتگو در خصوص گسترش فرهنگ مهارت آموزی در شهرستان در لزوم توجیه خیرین محترم شهرستان به منظورتکمیل پروژه نیمه تمام مرکز فنی و حرفه ای شهرستان بحث و تبادل نظر شد.