بازدید کارآموزان آموزشگاه مراقبت و زیبایی عزیزی از خانه سالمندان

بازدید کارآموزان آموزشگاه مراقبت و زیبایی عزیزی از خانه سالمندان

چهارشنبه 6 شهريور 1398 و ساعت 11:38:28 153

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر با فرا رسیدن هفته دولت مدیر و کارآموزان آموزشگاه آزاد مراقبت و زیبایی عزیزی از خانه سالمندان رضوانشهر بازدید بعمل آوردند

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر با فرا رسیدن هفته دولت مدیر و کارآموزان آموزشگاه آزاد مراقبت و زیبایی عزیزی از خانه سالمندان رضوانشهر بازدید بعمل آوردند که در این بازدید خدمات آرایشی و پیرایشی توسط هنرجویان این آموزشگاه به سالمندان عزیز ارائه شد .