ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به بیش از 1000 نفر در بخش های مختلف آموزشی  از ابتدای سال تا کنون

ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به بیش از 1000 نفر در بخش های مختلف آموزشی از ابتدای سال تا کنون

دوشنبه 13 آبان 1398 و ساعت 14:46:50 154

میرجلیلی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر از اجرای بیش از 160768 هزار نفر - ساعت آموزش - 1002 نفر دوره - در این مرکز از ابتدای سال 98 خبر داد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر، وی که در خصوص تشریح برنامه های این مرکزسخن می گفت، افزود: این میزان آموزش در حوزه های مختلفِ مرکز ثابت (برادران و خواهران )، مناطق روستایی ، مراکز سیار شهری، بنگاههای اقتصادی و همچنین مراکز تحت پوشش بهزیستی ارائه شده است.

میرجلیلی با اشاره به تاکید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر آموزش و توانمند سازیِ اقشار محروم و آسیب پذیر اظهار داشت: در سال جاری، همانند سال گذشته آموزش در مناطق محرومِ و روستایی به تعداد 144( نفر دوره – 21000 نفر ساعت) ، و همچنین آموزش به اقشار آسیب پذیرِ تحت پوشش بهزیستی به تعداد ( 13 نفر دوره -4576 نفر ساعت ) از جمله افراد دارای معلولیت و معتادین بهبود یافته، در اولویت کاری این مرکز قرار دارد، و در همین راستا در سال جاری نزدیک به160768 هزار نفر - ساعت آموزش در این بخش ها ارائه شده است.

وی با اشاره به اجرای 90% درصدی تعهدات آموزشی این مرکز در سال 97، ابراز امیدواری کرد که این شرایط در سال جاری نیز تداوم یافته و این مرکز به روند موفق خود در ارتقاء سطح مهارت و تخصص شهرستان ادامه دهد.