حرفه‌آموزی، محوری‌ترین راه کار ایجاد اشتغال پایدار است
//

به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه اشکذر: جلال میرجلیلی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر در نشست خبری باخبرنگار شهرستان اظهار داشت :

تجلیل ازمربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر
1398/02/24

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر در سالروز شهادت استاد مطهری و گرامیداشت مقام معلم از کلیه مربیان مرکز تجلیل بعمل آمد.

تجلیل از مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر در سالروز شهادت استاد مطهری و گرامیداشت مقام معلم
تجلیل از مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشکذر در سالروز شهادت استاد مطهری و گرامیداشت مقام معلم